Alış 6.2718 Satış 6.2831
Alış 7.3437 Satış 7.357
Small Paket
500  TL
 • CSS
 • HTML
 • JAVASCRİPT
 • ADO.NET
Medium Paket
1000  TL
 • SMALL PAKET
 • SQL SERVER
 • C#
 • ENTİTY FRAMEWORK
Premium Paket
1400  TL
 • SMALL PAKET + MEDİUM PAKET
 • T-SQL
 • ASP.NET
 • JQUERY

Web Yazılım Uzmanları, her geçen gün gelişen ve değişen web teknolojisinin, yapısal olarak uygulayıcısıdır. Web sayfalarının ve web tabanlı bir takım uygulamaların arka planındaki tüm kodları web yazılım uzmanları hazırlar. Web Yazılım Uzmanlığı kursunu aldıktan sonra, web üzerinde görülen tüm internet sitelerinin tasarımı ve içerikleri dışında kalan, sitelerin sağlıklı çalışmalarını sağlayan iskelet yapılarının kurulması konularında yetkinlik kazanacaksınız.
Small Paket
500  TL
 • START
 • GO PLUS
Medium Paket
1000  TL
 • SMALL PAKET
 • TİGER PLUS + TİGER ENTERPRİSE
Premium Paket
1400  TL
 • SMALL PAKET + MEDİUM PAKET
 • JAGUAR

Logo Çözümleri konusunda uzmanlar yetiştirmeyi, Logo kullanan firma çalışanlarının yetkinliğini artırmayı ve kazandıkları bu yetkinlikleri iş süreçlerine yansıtmalarında yardımcı bir rol oynamayı hedeflemektedir. Bu amaçla; kendini bu konularda geliştirmek isteyen tüm Logo Kullanıcısı, Logo İş Ortakları'na ve Logo Uzmanı adaylarına yönelik hazırlanan, deneyimli ve uzman kadrolar tarafından verilecek eğitimlerle katılımcılara, Logo Çözümleri ve kişisel gelişim konularında detaylı eğitim alma şansı sunulmaktadır.

Eğitim ve Destek

İhtiyaçlar doğrultusunda sizlerle görüşülüp eğitim planaması yapılır.Yapılan bu planlamada ne zaman ne kadar saat gerektiği sizlere bildirilir.


 • Size göre belirlenen eğitim,

 • Size göre belirlenen danışmanlık,

 • Size göre belirlenen kurulum hizmetleri,

 • gibi tüm işlemleriniz destek ekibimiz ile çözümlenir..


  • Yeni logo kullanıcılarına 10 saat bayi olarak biz , 3 ay da logo merkez destek vermektedir.

  • Eğitim hizmeti saat başı olarak ücretlendirilir.


Eğitim ve Destek Adımları

Sizlerin ihtiyaçlarınız doğrultusunda ne tür bir eğitim gerektiği planlanıp , çalışanlarınız analiz edilir.
Sizlerin iş yoğunluğu ve diğer olabilecek etkenler göz önüne alınarak sizlere en iyi eğitim ve desteği uzman kadromuz sizlere sunar.
Gerekli eğitim ve destek verildikten gerek personelleriniz gerek ilgili departmanlar istenilen seviyelere ulaşmış olacaktır.
30
#009dcd

Planlama ve Analiz

Eğitim ve destek hizmetin de verilen tüm hizmetin %30 ' sini Planlama ve Analiz oluşturur.

20
#009dcd

Zaman ve Tarih belirlemeleri

Planlama ve Analizden sonra sizin istekleriniz doğrultusunda belirlenen Zaman ve Tarih verilen tüm hizmetin %20'ini oluşturur.

50
#009dcd

Sonuç Aşaması

Tüm planlama ve zaman analizlerinden sonra sizlere verilen Eğitim ve Destek hizmetinden sonra istenilen seviyelere ulaşmış olacaksınız.

100
#009dcd

Eğitim ve Destek Tamamlandı

Sizlere sunduğumuz Eğitim ve Destek hizmeti sayesinde 100% olarak hazır hale geleceksiniz.